HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG

Bước 1 :
 
Chọn sản phẩm cần Đặt hàng , sau đó chọn vào nút : Thêm vào giỏ hàng như  Hình 1

Bước 2 :
 
Sau khi thấy hiển thị hình ảnh tương tự sau : Chọn Màu sắc (nếu có) bạn muốn đặt như Hình 2
Bước 3 :
 
Nhấp chọn vào  GIỎ HÀNG như  Hình 3
Bước 4 :
 
Quý khách sẽ nhìn thấy bảng như  Hình 4  và chọn ĐỊA ĐIỂ​M GIAO HÀNGnhư sau : 
Quý khách sẽ có kết quả như Hình 5 Hình 6 :
 
Bước 5 :
 
Nếu Quý khách có MÃ GIẢM GIÁ, hãy nhập mã giảm giá vào ô mã giảm giá để có kết quả như Hình 7Hình 8 . Bạn Tiếp tục chọn TẠO HÓA ĐƠN  nhé!
 

Bước 6 :
 
Sau khi xong Bước 5, sẽ có kết quả như Hình 9  Quý khách có thể xem lại tổng thể đơn đặt hàng gửi đến chúng tôi đã chính xác chưa và cần điều chỉnh thêm thông tin nào khác khi chúng tôi gọi điện thoại xác nhận thông tin trước khi giao hàng hay không nhé!. 
Kết quả như  Hình 10 sau : 
 
 
 
 

QUẢN TRỊ | HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG |

Bài viết liên quan

Vui lòng chờ